Set, blok i olovka

GreenNotes  Thera/e-Pen
Set blok i kemijska olovka Thera/Thera DigItaly/Thera Recycled/
Pura/Pura DigItaly/e-Pen/e-Pen DigiItaly

94,5 x 140 mm

Tisak prema Vašem idejnom rješenju

Pakiranje: 100 komada

Veći prikaz slike

GreenNotes  Macra
Set blok i kemijska olovka Macra/Macra DigItaly

94,5 x 140 mm

Tisak prema Vašem idejnom rješenju

Pakiranje: 100 komada

Veći prikaz slike

GreenNotes  A5
Set blok i kemijska olovka Thera/Thera DigItaly/Thera Recycled/
Pura/Pura DigItaly/e-Pen/e-Pen DigiItaly

160,5 x 216 mm

Tisak prema Vašem idejnom rješenju

Pakiranje: 20 komada

Veći prikaz slike