Papirnate vrećice Lux Gloss

Papirnata vrećica Lux Gloss

Vrećica papirnata bijela - špaga bijele ručke - sjajna plastifikacija
dim(cm) gr kom šifra
14x7x14+4 130 250 glosswhite14
16x8x25+5 160 250 glosswhite16
22x10x27+5 160 200 glosswhite22
32x10x27+5 160 200 glosswhite3227
32x13x40+6 160 150 glosswhite3240
38x13x31+6 160 150 glosswhite38
42x13x37+6 160 100 glosswhite42
54x14x44+6 160 75 glosswhite54
64x20x46+6 160 50 glosswhite64

Veći prikaz slike

Vrećica papirnata plava - špaga plave ručke - sjajna plastifikacija
dim(cm) gr kom šifra
16x8x25+5 160 250 glossblue16
22x10x27+5 160 200 glossblue22
32x10x27+5 160 200 glossblue3227
38x13x31+6 160 150 glossblue38
42x13x37+6 160 100 glossblue42
54x14x44+6 160 75 glossblue54

Veći prikaz slike

Vrećica papirnata crna - špaga crne ručke - sjajna plastifikacija
dim(cm) gr kom šifra
14x7x14+4 130 250 glossblack14
16x8x25+5 160 250 glossblack16
22x10x27+5 160 200 glossblack22
32x10x27+5 160 200 glossblack3227
32x13x40+6 160 150 glossblack3240
38x13x31+6 160 150 glossblack38
42x13x37+6 160 100 glossblack42
54x14x44+6 160 75 glossblack54
64x20x46+6 160 50 glossblack64

Veći prikaz slike

Vrećica papirnata crvena - špaga crvene ručke - sjajna plastifikacija
dim(cm) gr kom šifra
16x8x25+5 160 250 glossred16
22x10x27+5 160 200 glossred22
32x10x27+5 160 200 glossred3227
38x13x31+6 160 150 glossred38
42x13x37+6 160 100 glossred42
54x14x44+6 160 75 glossred54

Veći prikaz slike